למען הסר ספק כל הסיפורים הם פרי דמיוני בלבד

ומקבלים השראה מכל מרחבי חיי, סרטים ספרים ואגדות ילדים

מוזמנים באהבה להוות השראה לעוד סיפור של אהבה

1
2